Home > TEAM > Consortium Institutions > Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

Tromsø, Norway

Universitetet i Tromsø (UiT) is represented within InsSciDE by Rasmus Gjedssø Bertelsen, leader of WP2 - Power with Science Diplomacy.